Skip Navigation
 

Aktualno軼i P造walni Karpik
   Nasza Oferta

benefit system

REGULAMINY

Regulamin P造walni "Karpik"
I. CZ呇 OG粌NA


 1. P造walnia „Karpik”, po這穎na w Rzeszowie przy ul. Solarza 12 jest integraln cz窷ci Rzeszowskiego O鈔odka Sportu i Rekreacji

 2. P造walnia jest czynna:
   • poniedzia貫k - pi徠ek od 6.00 do 23.00, z czego pobyt w hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 22.00.

   • sobota i 鈍i皻a od 7.00 do 23.00, z czego pobyt w hali basenowej i saunie przewidziany jest do godz. 22.00.


 3. Przed wej軼iem na teren hali basenowej oraz rozpocz璚iem korzystania z jej urz康ze nale篡 zapozna si z niniejszym regulaminem.

 4. Osoby naruszaj帷e porz康ek lub przepisy niniejszego regulaminu b璠 usuni皻e z obiektu bez prawa zwrotu wcze郾iej uiszczonych op豉t.

 5. Wszystkie osoby znajduj帷e si na terenie obiektu zobowi您ane s do bezzw這cznego podporz康kowania si og豉szanym komunikatom.

 6. Na terenie obiektu obowi您uje zakaz:
   • palenia tytoniu i spo篡wania napoj闚 alkoholowych lub innych 鈔odk闚 odurzaj帷ych,

   • wnoszenia ostrych narz璠zi oraz przedmiot闚 niebezpiecznych,

   • spo篡wania artyku堯w 篡wno軼iowych na terenie ca貫go obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (barek w holu),

   • zanieczyszczania wody basenowej,

   • wprowadzania i przebywania zwierz徠,

   • wst瘼u os鏏, kt鏎ych stan wskazuje na spo篡cie alkoholu lub innych 鈔odk闚 odurzaj帷ych,

   • robienia zdj耩 i nagrywania film闚 oraz ich publikacji bez zgody Kierownictwa P造walni,

   • fa連zywego alarmowania i u篡wania sygna堯w d德i瘯owych, ha豉sowania.

 7. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowa uczestnik闚 odpowiedzialno嗆 ponosi opiekun grupy.

 8. Wszystkie urz康zenia udost瘼nione klientom Basenu posiadaj wymagane atesty oraz zapewniaj bezpieczne ich u篡tkowanie pod warunkiem stosowania si do regulamin闚.

 9. Obiekt Basenu jest monitorowany w spos鏏 ci庵造.

 10. Wszelka dzia豉lno嗆 zarobkowa wewn徠rz obiektu, w tym r闚nie udzielanie prywatnej nauki p造wania lub prowadzenie innych zaj耩 rekreacyjno-ruchowych jest zabroniona bez podpisania stosownej umowy z Kierownictwem P造walni.

 11. U篡tkownikom p造walni zaleca si nie zabieranie na teren obiektu warto軼iowych przedmiot闚 ze wzgl璠u na ryzyko kradzie篡 lub zagubienia.

 12. Kierownictwo p造walni mo瞠 kontrolowa wszystkie zaj璚ia, a w razie stwierdzenia uchybie zakaza dalszego korzystania z P造walni.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ


 1. Przed wej軼iem na teren hali basenowej u篡tkownicy zobowi您ani s do zmiany, w holu Basenu, obuwia na czyste obuwie pla穎we, nast瘼nie skorzystania z szatni w holu i pozostawienia tam okry wierzchnich wraz z obuwiem zewn皻rznym.

 2. Osoby niepe軟osprawne, poruszaj帷e si wy陰cznie na w霩ku inwalidzkim zobowi您ane s do zmiany w霩ka na w霩ek basenowy.

 3. Wej軼ie w stref naliczania oraz przydzia szafek odbywa si, przy u篡ciu urz康zenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym), kt鏎y nabywa si w kasie.

 4. Wyj軼ie z Basenu jest mo磧iwe jedynie po uprzednim rozliczeniu si w kasie.

 5. W szatni nale篡 pozostawi urz康zenia mog帷e ulec uszkodzeniu (kom鏎ki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych kraw璠ziach mog帷e stanowi zagro瞠nie (bi簑teria).

 6. Przed wej軼iem na hal basenow wszyscy zobowi您ani s do k徙ieli pod prysznicem z u篡ciem 鈔odk闚 myj帷ych.

 7. Zabrania si u篡wania kosmetyk闚 w szklanych opakowaniach.

 8. Przed wej軼iem na hal basenow nale篡 obowi您kowo obmy stopy 鈔odkiem dezynfekuj帷ym, przechodz帷 przez brodzik do p逝kania st鏕.

 9. Na hali basenowej obowi您uje u篡wanie czepk闚 i stroj闚 k徙ielowych:
   • kobiety – str鎩 k徙ielowy jedno lub dwucz窷ciowy – przylegaj帷y do cia豉,

   • m篹czy幡i – k徙iel闚ki lub spodenki bez kieszeni – przylegaj帷e do cia豉

 10. Po wyj軼iu z toalety nale篡 ponownie umy si pod prysznicem.

 11. Dzieci do lat 10 mog korzysta z basenu tylko pod opiek os鏏 doros造ch, (zapis ten nie dotyczy dzieci powy瞠j 8 roku 篡cia, kt鏎e posiadaj kart p造wack).

 12. Na teren hali basenowej zakazany jest wst瘼 osobom nietrze德ym lub pod wp造wem 鈔odk闚 odurzaj帷ych oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, kt鏎e mog by niebezpieczne dla innych u篡tkownik闚 oraz z plastrami opatrunkowymi i z banda瘸mi.

 13. Kierownictwu p造walni i obs逝dze przys逝guje prawo sprawdzenia stanu trze德o軼i os鏏 wchodz帷ych lub przebywaj帷ych na terenie obiektu. Odmowa poddania si testowi skutkowa b璠zie wydaleniem z Basenu.

 14. Dzieci do lat 3 mog korzysta z Basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

 15. Osoby znajduj帷e si w z造m stanie zdrowia, sprawno軼i b康 samopoczucia, a tak瞠 kobiety w ci捫y, powinny korzysta z P造walni i jej urz康ze ze szczeg鏊n ostro積o軼i, stosownie do ich stanu zdrowia. P造walnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialno軼i za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu i sauny przez te osoby.

 16. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrze穎ne niebezpiecze雟twa i nieprawid這wo軼i nale篡 zg豉sza niezw這cznie ratownikowi.

 17. Osoby nie umiej帷e p造wa mog korzysta wy陰cznie z oznaczonych stref dla os鏏 nie umiej帷ych p造wa.

 18. Grupy zorganizowane musz mie co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestnik闚, kt鏎y odpowiada za swoich podopiecznych przez ca造 czas przebywania na terenie Basenu.

 19. Opiekun grupy po wej軼iu na hal basenow zobowi您any jest skontaktowa si z ratownikiem celem ustalenia zasad k徙ieli.

 20. Szczeg馧owe zasady korzystania z p造walni przez grupy okre郵a „Regulamin pobytu na p造walni grup zorganizowanych”

 21. W niecce basenowej mo瞠 przebywa jednocze郾ie, w przypadku p造wania indywidualnego nie wi璚ej ni 50 os鏏, a w przypadku zaj耩 grup zorganizowanych nie wi璚ej ni 45 os鏏. W hali basenowej jednocze郾ie mo瞠 przebywa nie wi璚ej ni 70 os鏏.

 22. Zaj璚ia mog si odbywa tylko w obecno軼i ratownik闚.

 23. Zaj璚ia grupowe odbywaj si wed逝g 軼i郵e okre郵onego harmonogramu.

 24. Korzystaj帷ym z P造walni nie wolno stwarza sytuacji zagra瘸j帷ych bezpiecze雟twu dla os鏏 tam przebywaj帷ych.

 25. Na halach basenowych kategorycznie zabrania si:
   • biegania,

   • skok闚 do wody,

   • spo篡wania 篡wno軼i oraz 簑cia gumy,

   • wszczynania fa連zywych alarm闚,

   • pozostawiania ma造ch dzieci bez opieki,

   • u篡wania przyniesionego sprz皻u p造waj帷ego ponton闚, materac闚 lub innych nadmuchiwanych zabawek do p造wania.


 26. W razie niebezpiecze雟twa ratownik mo瞠 nakaza k徙i帷ym si natychmiastowe wyj軼ie z wody.

 27. Wszyscy znajduj帷y si na terenie hal basenowych musz podporz康kowa si nakazom ratownik闚 pe軟i帷ych dy簑r.

 28. Za szkody materialne odpowiedzialno嗆 ponosi sprawca.

 29. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadaj rodzice lub opiekunowie.

 30. Po wyj軼iu z basenu zaleca si 20-30 minutowy odpoczynek.

 31. Za negatywne skutki korzystania z hali basenowej, spowodowane naruszeniem regulaminu, P造walnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialno軼i.

III. ODPxTNO汎


 1. Op豉ta za wst瘼 pobierana jest za jedn godzin, wed逝g cennika i nie podlega zwrotowi.

 2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przej軼ia przez bramk do chwili zwrotu urz康zenia elektronicznego w kasie przy rozliczeniu.

 3. Odp豉tno嗆 za us逝gi sauny suchej jest naliczana oddzielnie.

 4. Faktury za us逝gi 鈍iadczone przez P造walni „Karpik”, mo積a otrzyma w kasie jedynie na podstawie przed這穎nych paragon闚 fiskalnych, do 90 dni od daty sprzeda篡.

 5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem, a tak瞠 zgubienia lub zniszczenia numerka do szatni u篡tkownik obowi您any jest uregulowa nale積o嗆 w wysoko軼i 30 z.

IV. ODPOWIEDZIALNO汎


 1. Za zniszczenia element闚 wyposa瞠nia obiektu, a tak瞠 zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiot闚 przekazanych do u篡wania obowi您uje odp豉tno嗆 w pe軟ej wysoko軼i warto軼i szkody.

 2. P造walnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialno軼i za rzeczy, w tym w szczeg鏊no軼i rzeczy warto軼iowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzie篡, dotyczy to r闚nie rzeczy pozostawionych w szatni.

 3. P造walnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialno軼i za uszkodzenie stroj闚 k徙ielowych na hali basenowej.

 4. P造walnia „Karpik” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 5. Nieznajomo嗆 regulaminu oraz instrukcji u篡tkowania sauny, nie zwalnia z odpowiedzialno軼i za nieprawid這we u篡tkowanie basenu i jego urz康ze, a P造walnia „Karpik” nie ponosi odpowiedzialno軼i za negatywne tego skutki.

 6. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunk闚 Regulaminu P造walni „Karpik”.

 7. Z parkingu P造walni mog korzysta tylko klienci P造walni. W przypadku pozostawienia pojazdu na d逝窺zy czas pojazd zostanie odholowany na koszt w豉軼iciela pojazdu.

 8. Skargi nale篡 kierowa do Kierownictwa P造walni.

Regulamin spe軟ia wymagania Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze雟twie os鏏 przebywaj帷ych na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 nr 208 poz. 1240).

 
 
« powr鏒|drukuj