Skip Navigation
 

Aktualności Pływalni Karpik
   Nasza Oferta

benefit system

Wodne przedszkole

Regulamin "Wodnego przedszkola"
Regulamin „Wodnego przedszkola”
zajęcia z dziećmi od 1. roku do 4 lat

1. Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy przestrzegają regulaminów Pływalni „Karpik”
2. Pełny cykl kursu to 10 zajęć 30 minutowych.
3. Opłaty za kurs dokonuje się w jednorazowo bezpośrednio po pierwszych zajęciach w cenie 250zł.
4. Jedna godzina nieobecności upoważnia do przebywania na pływalni rodzica wraz z dzieckiem przez 60 minut
5. Opiekun dziecka ma obowiązek posiadać informacje o stanie zdrowia dziecka, które eliminują brak przeciwwskazań do uczestniczenia przez dziecko w tego typu zajęciach. Zalecana jest wizyta u lekarza pediatry w celu przebadania dziecka.
6. Za niewykorzystane zajęcia (nieobecności na zajęciach) każdy rodzic może przyjść na basen z dzieckiem w terminach ogólnodostępnych.
7. Czas realizacji pobytu na basenie za nieobecności upływa dwa tygodnie po zakończeniu kursu.
8. Niewykorzystane godziny na jednym kursie nie przechodzą na kurs następny. Pływalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia i godziny.
9. Podczas zajęć z każdym dzieckiem w wodzie musi przebywać jeden opiekun.
10. Dzieci, które nie potrafią samodzielnie sygnalizować potrzeb fizjologicznych obowiązkowo powinny posiadać wodoodporne pielucho-majtki.
11. Wszyscy uczestnicy zajęć stosują się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
12. Akcesoria i zabawki do prowadzenia zajęć zapewnia Pływalnia.
13. W dniu zajęć woda jest specjalnie podgrzewana do temperatury 31-32 stopni.
14. Inne sprawy wynikłe w czasie trwania kursu ustala się z Kierownikiem Pływalni, a w dniu zajęć z dyżurnym kasjerem
. 15. Przy kontynuacji kursu, dni, godziny zajęć oraz instruktorzy prowadzący, mogą ulec zmianie.
 
 
« powrót|drukuj